ГІБРИДИ SESVANDERHAVE

КАТАЛОГ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ СЕЛЕКЦІЇ SESVANDERHAVE (PDF-формат)

ФОТО З ВИРОБНИЧИХ ПОСІВІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ СЕЛЕКЦІЇ SESVANDERHAVE В РОЗРІЗІ 4-Х ОСТАННІХ РОКІВ


Компанія SESVanderHave відома серед українських буряководів завдяки своїм високопродуктивним гібридам цукрових буряків. Щорічно доля ринку гібридів селекції Сесвандерхаве на вітчизняному ринку насіння цукрових буряків сягає майже половини, а на світовому ринку Сесвандерхаве вже тривалий час займає провідні позиції.

Наразі в усіх високорозвинутих країнах у буряківництві використовують тільки насіння гібридів. У гібридів значно вищий збір цукру завдяки явищу «гетерозису» – прискореному росту, розвитку та підвищеній життєстійкості у рослин першого покоління (F) у порівнянні з батьківськими формами. Тому в Україні гібридне насіння цукрових буряків західної селекції займає вже більше 95% площ, а сорти-популяції пропонує лише український оригінатор.

<<<детальніше>>>

Лідерські позиції SESVANDERHAVE зумовлені:

• Найкращою генетикою буряків ( найкращі коренеплідні форми);
• Науковими розробками по стійкості до хвороб (першими у світі створили гібридні лінії та Rz-стійкі гібриди, та ін.), використання тандем-технологій;
• Інноваційними напрацюваннями заводської підготовки насіння (StartUp технології, унікальне драже);
• Надійними і перевіреним продуктом;
• Співпрацею із буряковиробником і переробною промисловістю;
• Суттєвими перевагами перед іншими селекційними компаніями;
• Найкращий показник рентабельності при роботі з насінням цукрового буряку СЕСВАНДЕРХАВЕ.
 
Особливості гібридного насіння:

Наразі в усіх високорозвинутих країнах у буряківництві використовують тільки насіння гібридів. У гібридів значно вищий збір цукру завдяки явищу «гетерозису» – прискореному росту, розвитку та підвищеній життєстійкості у рослин першого покоління (F) у порівнянні з батьківськими формами. Тому в Україні гібридне насіння цукрових буряків західної селекції займає вже більше 95% площ, а сорти-популяції пропонує лише український оригінатор.

10Фабричне (комерційне) насіння буряків – це продукт трьохрівневої гібридизації, і це означає, що буряк, посіяний на вашому полі, є фактично результатом схрещування 3-х різних чистих генотипових ліній:
1) стерильна по батькові (MS), її ще називають «чоловічостерильна материнська лінія»
2) типу О (ТО), яку також називають «закріплювач стерильності»
3) запилювач (Ро), яку також називають «батьківська форма»
Комерційне насіння цукрових буряків – це результат схрещування MSF1 (материнська форма , що є результатом комбінації чоловічостерильної материнської лінії і О-типу лінії), та запилювача Ро (батьківська форма ♂): ось чому мова йде про гібрид «3 -х рівневої гібридизації».

На полях, де вирощують насіння компонент MSF1 прийнято називати «насінниками». Щоб бути впевненим в отриманні великої кількості насіння в результаті схрещування з Ро, важливо, щоб компонент MSF1 сам був гібридом. Насправді всі чисті лінії у тій чи іншій мірі страждають від пригніченості, пов’язаної з явищем самозапилення. Для буряку це означає погіршення здатності продукувати достатню кількість насінин на рослині. Ось чому використовують MSF1 саме як результат схрещування MS і запилювача О-типу, на перевагу від використання власне однієї чистої самозапильної лінії. Одноростковість гібридного насіння успадковується від материнської форми (MS), а батьківська форма (Ро) є багаторостковою. Стерильність пиляків у материнської форми (MS) пов’язана з явищем цитоплазматичної чоловічої стерильності. Ця ознака для насінників цукрових буряків є дуже важливою, тому що їх квітки мають одразу і батьківські і материнські репродуктивні органи. Незважаючи на те, що вони не здатні до самозапліднення, на практиці вкрай необхідно мінімізувати саму можливість самозапилення.

Те, що ми сьогодні використовуємо не сорти, а гібриди цукрових буряків, дозволяє поєднувати у рослинах бажані ознаки, що спочатку були властиві тільки одному з їх батьків. Генетичні характеристики насіння визначаються добором учасників процесу трьохрівневої гібридизації. Тому однією із ланок роботи селекціонерів є вдалий підбір кращих комбінацій Ро, MS і О-типу , які дають в результаті комерційні гібриди.

 

logo module УСПІХ Працюючи з насінням
НАДІЙНІСТЬ селекції SESVanderHave
ПРИБУТОК отримуються найвищі
ВПЕВНЕНІСТЬ показники рентабельності